خرایدار کولر آبی در تمام سایز ها و رنگ ها به مناسب ترین قیمت 

سوال می کنند که در کدام شهر ها به فعالیت خریدلر کولر آبی دست دوم می پردازید ؟

در پاسخ باید بگم که ما خریدار کولر های آبی و گازی در تهران کرج و سایر شهرستان ها انجام می شود قیمت خرید ما نیز بستگی به چند هزار بودن و یا سایز آن ها و تمیز بودن آن دارد