ساب زدن سنگ کف

اختصاصی بودن ساب زدن سنگ به چه معناست ?

واژه ی اختصاصی و یا تخصصی که در مقابل واژه ی عمومی قرار دارد معمولا در جایی استفاده می تواند بشود که ویژگی یا چیزی نسبت به هر چیزی به صورت مجزا و تخصص یافته باشد .

درباره ی کفسابی سنگ و ساب زدن سنگ نیز وقتی واژه ی تخصصی به میان می آید معمولا به این معناست که روش ساب زدن نوعی سنگ با نوع دیگر آن فرق داشته و هر کدام به روش و رویه ی خاص خود ساب زده شود .

در این موضوع نه تنها روال و روش ساب زدن سنگ ممکن است متفاوت باشد بلکه تعداد مراحل خدمات کفسابی سنگ نیز در انواع مختلف سنگ ها ممکن است متفاوت باشد برای مثال برای نوعی سنگ نرم تر ممکن است شش یا هفت دست ساب کیفیت خیلی خوبی را در آن ایجاد کند در حالی که در نوع دیگر سنگ سخت تر و محکم تر و با شرایط بد تر ممکن است یازده یا دوازده دست ساب سنگ نیاز داشته باشد.

ساب زدن سنگ کف

ساب زنی سنگ

تعدادی از مراحل مهم و معروف در ساب زدن سنگ و کفسابی :

مرحله نخست مرحله ساب زدن سنگ با لقمه شماره ۳۶و یا ۴۶ برای برطرف کردن بالا و پایینی و اصطلاحا ناخنک سنگ

مرحله دوم ساب سنگ با لقمه شماره ۶۰ برای برطرف سازی خط های زبر ساب سنگ مرحله اول

مرحله و گام سوم ساب با ابزار شماره ۱۲۰

بعد از این که ناهمواری های بین سنگ ها صاف شد و خط و خش سنگ تا حدودی گرفته شد نوبت به درز گیری و عمل بتونه کاری فرا می رسد که در دو روش کلی انجام شدنی است .

ساب سنگ کف

روش اول روش بند کشی با سیمان و چسب بتن می باشد که با استفاده از این دو ماده خلل و فرج و بندهای بین سنگ می تواند پر شود.

روش دوم بتونه کاری رزین کاری است که با استفاده از رزین و ابزارهای  همراه از جمله شل کن و سفت کن رزین عمل رزین کاری انجام می شود.

بعد از رزین کاری گام های دیگر ساب زدن سنگ انجام می تواند شود که شامل ساب سنگ با لقمه های ۲۲۰ و ۳۲۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ می باشد .

بعد از گام های ذکر شده ابزار یا لقمه سیناکس می تواند برای شفاف شدن سنگ و درخشندگی آن استفاده شود.

از لقمه های شماره بندی دیگر لقمه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰می باشد

و سپس مرحله ی انتهایی ساب زدن سنگ که شامل سابیدن سنگ با لقمه ی ایتالیایی براق کننده

قیمت ساب زدن سنگ   …- ساب زدن سنگ چیست