کفسابی در مشهد

کف سابی مشهد یعنی آماده ارائه دهنده خدمات سنگسابی در تمام گروه بخصوص سنگ های دهبید ، هرسین ، آباده ، جوشاقان ، موزاییک ها ساب زنی بتن و… پذیرفته می شود