ساب سنگ کف

سابیدن سنگ یا ساب سنگ و نیز کفسابی سنگ همگی از جمله عباراتی هستند که در حیطه ی شغلی کفسابی می تواند باشد که در آن با ابزارهایی از جمله لقمه های کفسابی و با داشتن مهارت و تخصصی خاص در اجرا سنگ کف ساییده شده و شکل مطلوب پیدا کند.

البته شغل ساب زنی و ساب سنگ نمی تواند فقط به سنگ مورد خطاب قرار بگیرد و اصطلاح ساب سنگ می تواند به زیر مجموعه و بخشی از شغل کفسابی اطلاق شود .چرا که کفپوش های دیگر از جمله موزاییک و بتون و حتی پارکت نیز در نوع خاص خود گاها مورد سابیده شدن می تواند قرار بگیرد.

سنگ ساب کف

البته یک نکته ی دیگر وجود دارد که با توجه به اسم کف سابی این شغل آیا فقط کف را می توان ساب زد و دیوار و نقطه ای غیر از کف را نمی شود ساب زد و یا خیر?

در پاسخ به این سوال می توا ن گفت که کف سابی با دستگاه های مخصوص ساب سنگ کف می تواند ساب بخورد ولی در بعضی از موارد خاص برخی دیوار های بتنی و سنگی و ستون و پله هایی را نیز می توان با تخصص ویژه و با دستگاه سنگ ساب دستی و به منظورهایی خاص ساب زد.

برای انجام ساب دستی باید سطح مورد نظر توسط ساب زنی دستی صورت بگیرد و به موجب این فرآیند کاری که  گرد و خاکی را شامل می شود در صورتی که آب به آن وصل شود این گرد و غبار کاهش پیدا خواهد کرد و همین امر موجب می شود که سنگ های سطحی مثل : سنگ میزعسلی ، سنگ کانتر ، سنگ میزغذاخوری و… به بهترین نحو ممکن انجام بشه …

ساب زدن سنگ

بحث زمانی که برای اجرای ساب سنگ انواع کفپوش ها نیاز است متفاوت است مثلا ساب بتن به منظور صافی و یکدست شدن آن شاید با دو یا سه ساب با کیفیت خیلی خوب ایجاد شود این در حالی است که ساب سنگ گرانیت در کفسابی کامل ممکن است نیاز به دوازده دست ساب و یا حتی بیشتر داشته باشد تا آن کیفیت مطلوب و خاص و زیبا ایجاد کند.

ساب سنگ کف 

کفسابی سنگ

گاها سنگ کف ساختمان آنقدر کهنه می شود که چهره ی ناخوشایندی پیدا می کند و یا بر اثر آسیب های محیطی صدمه های جدی به آن وارد می شود که نیاز تعویض سنگ و تخریب آن و فرش مجدد سنگ را ایجاد کند که خیلی مواقع هزینه های نسبتا زیادی را طلبیده و زمان تقریبا زیادی را خواهان می با شد.که در خیلی از این گونه نمونه ها ساب سنگ می تواند از صرف این هزینه های اضافی پیشگیری کرده و با قیمتی ارزان تر این مشکل را حل کند.

کلمات مرتبط :

ساب زدن سنگ & کفسابی در تهران &کفساب & سنگ ساب دستی & ساب سنگ &

کفسابی چیست & سنگسابی در تهران & خدمات کفسابی & کف سابی