شستشوی نما با مواد نانو و نماشویی با روش نانو تکنولوژی:

امروزه علاوه بر شستشوی نما با سند بلاست و واتر جت نوع دیگری از شستشو تحت عنوان شستشوی نما با مواد نانو( یا پوشاندن نما با مواد  نانو و یا نماشویی با مواد  نانو

که همگی الفاظ مرتبط با این مبحث هستند ) در حال گسترش و کاربردی شدن می  باشد.

داشتن مهارت و تخصص در شستشوی نما با مواد نانو اهمیت زیادی دارد با توجه به این که کاربرد این نوع جرم گیری نسبتا جدید می  باشد داشتن مهارت کافی برای جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت بسیار لازم ا ست.

علت استفاده از نانو در شست و شوی نما و نماشویی ساختمان علاوه بر افزایش عمر پاگیری نما به توان و قدرت جرم زدایی و پاک کنندگی تکنولوژی نانو بر میگردد که می  تواند به خوبی جرم ها را با خود جل کر ده و بزداید.

روش استفاده از مواد نانو در نماشویی :

روش های گوناگونی از جمله اسپری کردن و نیز روش مالیدن وجود دار د که متناسب با شرایط می توان از روش صحیح استفاده نمود.

ضد آب کردن نما و دیوار با مواد نانو : (آب گریز کردن نما)

نوع دیگر از نانو مواد وجود دارد که اصطلاح نانو آبگیری یا پوشش دهنده آبگیر نما وجود  آرد که از آن می توان به عنوان ضد آب کننده نما و ضد آب کردن دیوار استفاده کر د که اگر به خوبی اجرا شود می  تواند عمر و مدت زمان پاکیزه ماندن نما را به علت آب گریز بودن به مدت زیادی افزایش د هد.

 

شستشوی نما با مواد نانو

تمیز کردن اجر نما :

اجر از دسته مصالح بسیار پر کاربرد در نمای ساختمان می باشد . که علاوه برنقش پوششی و محافظتی دور ساختمان در سقف و بسیاری از قسمت های ساختمان نیز کاربرد دارد.

کاربرد آجر نما در نمای ساختمان نیز به علت  قیمت مناسب و اجرای آسان و کم هزینه می تواند بسیار متعدد  باشد .

نمای آجری نیز پس از گذشت مدتی از اجرای آن( مثلا چند سال ) به خصوص اگر آلودگی هوا زیاد باشد نیازمند شستشو و یا تمیز کردن اجر نما باشد که عملا  سند بلاست کردن یکی از روش های موثر برای تمیز کردن اجر نما و دیوار می  باشد.