قیمت کفسابی سنگ :

معیار های گوناگونی می تواند در تعیین هزینه و قیمت گذاری سنگ تاثیر گذار باشد .

قیمت گذاری مناسب و درست در کفسابی نیز همچون بسیاری از کارهای دیگر بسیار پر اهمیت و مهم می باشد.

***متراژ: از معیار های مهم در قیمت گذاری کفسابی بزرگ یا کوچک بودن کار و به عبارت دیگر متراژ کار می باشد به گونه ای که سنگسابی و کفسابی هم می تواند به صورت چکی و یا متری انجام شود.

***نوع سنگ :نوع سنگ و درجه سختی آن در به موازات اینکه در فرایند کف سابی می تواند زمان های متفاوتی را برای اجرا نیازمند باشد در نتیجه در قیمت کفسابی و سنگ سابی نیز تاثیرگذار می باشد.

***ساب قبلی : این که سنگ قبلا ساب خورده یا نه نیز می تواند در فرایند کفسابی و تعداد مراحل آن و نیز زمان تاثیرگذار بوده و در نتیجه در قیمت کفسابی نیز موثر باشد.

***برق ساختمان :این که ساختمان برق سه فاز داشته باشد یا خیر در هزینه و قیمت کفسابی موثر است چرا که دستگاه سه فاز می تواند در زمان زودتر کار را اجرا کرده و در نتیجه هزینه کمتری داشته باشد.

***نوع ساب :کفسابی انواع مختلفی دارد و به منظور های متفاوتی می تواند اجرا شود. بنابراین انواع مختلف ساب زنی سنگ با توجه به این که ابزار ها و نیز مراحل مختلفی نیاز دارند و نیز به لحاظ زمان اجرا شدن نیز با هم تفاوت دارند بنابراین منطقی است که نوع کفسابی نیز در قیمت سنگ سابی تاثیر گذار باشد.

قیمت سنگسابی
قیمت کفسابی

قیمت نماشویی و کار در ارتفاع :

هزینه نماشویی نیز در ارتباط با چند متغیر و معیار اصلی متفاوت باشد . از جمله موارد تاثیر گذار در قیمت نماشویی ساختمان می تواند این موارد باشد:

***متراژ:این مورد در نماشویی نیز همچون کفسابی مهم بوده و می تواند بر اساس کم یا زیاد بودن متراژ به صورت چکی(قیمت کلی)و یا متری قیمت گذاری شود.

***تعداد طبقات :در امر شستشوی نما تعداد طبقاتی که نیاز به کار در نمایشات وجود دارد مهم می  باشد.

***داشتن و یا نداشتن داربست:در هر مورد بر اساس این که داربست نصب شده باشد و یا این که کار در ارتفاع و نماشویی با طناب انجام شود قیمت نماشویی می تواند متفاوت باشد.

ارتفاع : ارتفاع ساختمان مورد نظر نیز در هزینه و قیمت کلی نماشویی می تواند موثر باشد.

نوع خدمات کار در ارتفاع:این که در نمای ساختمان چه نوع خدماتی لازم الاجراست از جمله شست و شو و یا پیچ و رولپلاک و یا رنگ آمیزی و… در تعیین هزینه کلی کار تاثیر گذار می توا ند باشد.

 

سایر خدمات مرتبط :

قیمت کفسابی سنگ و قیمت کف سابی – کفسابی در تهران -هزینه کفسابی-قیمت کفسابی گرانیت و سرامیک و بتن و سنگ – هزینه نماشویی -قیمت نماشویی ساختمان -قیمت پیچ و رولپلاک نمای ساختمان -قیمت نماشویی با طناب