شماره تلفن سمساری پرندخدمات سمساری در پرند  به صورت اینترنتی انجام می شود بدون ایجاد سر و صدا در کوچه ها یا خیابان ها ،بدون مزاحمت یعنی فقط کافیست با…
ادامه مطلب