کفسابی در قزوین قزوین از جمله استان هایی است که نزدیک به شهر کرج و زنجان می باشد در قزوین صنایع دستی و دو شهرک صنعتی به نام کاسپین وجود…
ادامه مطلب