سمساری در  پاسداران ما در سمساری محدوده  پاسداران خریدار لوازم دست منزل شما از قبیل یخچال کوچک و بزرگ ، سالم ، یخچال بدون موتور و بدون گاز و برد…
ادامه مطلب