سمساری در اکثر نقاط تهران بخصوص مناطق نواب ، جیحون .  سمساری شما اغلب چه لوازمی رو میخرد ؟ ما اغلب به خرید یخچال فریزر دست دوم خراب سوخته سالم…
ادامه مطلب