خریدار کارتن ضایعاتی به صورت عمده و جزئی در سراسر تهدان و کرج انجام می شود 

قیمت خریدار کارتن یا کاغذ چقدر است ؟

قیمت ها متغیر است قیمت کاغذ یا کتاب و کارتن ها با هم مساوی نیستند اگر شما عکس آن ها را به ما ارسال کنید ما قیمت آن را به شما اعلام خواهیم کرد