براق کردن سنگ

روش های مختلف و گوناگونی برای براق کردن سنگ وجود دارد دارد از جمله پولیش سنگ و واکس سنگ و کفسابی سنگ

پولیش سنگ : همان گونه که برای جلا دادن ماشین و برخی اشیا می توان از پولیش استفاده کر د در مورد سنگ کف نیز این روش کاربرد دارد.

براق کردن سنگ با کفسابی سنگ :

اما روشی که نسبت به پولیش بسیار پایدار تر و ماندگارتر باشد استفاده از فرایند ساب و کف سابی می باشد که با استفاده از دستگاه مخصوص و لقمه ها و ل

ابزار هایی که زیر آن نصب می شوند و در ارتباط با سنگ کف قرار دارند عمل براق سازی و زیبایی سنگ را انجام می دهد.

همان گونه که ذکر شد در عمل کفسابی مراحل و ابزارهای مختلفی نیاز می باشد که عمل براق سازی و جلا دادن در چند مرحله ی آخر بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که لقمه های ایتالیایی در این مراحل از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار ا ست چرا که به کاربردن ابزار مناسب در کیفیت اجرایی ساب زنی بسیار پراهمیت است.

 

 

براق کردن سنگ
براق شدن سنگ/کفسابی

نقش کفسابی در زیبایی کف پوش و براق شدن سنگ کف ساختمان :

امروزه که در بسیار ی از ساختمان های لوکس از فرش استفاده نمی شود و در خیلی از ساختمان ها که از کف پوش های سنگی نسبتا گران قیمت استفاده می  شود نقش کفسابی بسیار مهم می تواند باشد چرا که پس از گذشت مدتی  که از فرش کردن سنگی که فرشی روی آن وجود ندارد و رفت و آمد زیادی روی آن انجام شده ممکن است به تدریج کیفیت اولیه سنگ از بین رفته و آن جلا و براقیت و جاذبه ی اولیه را نداشته باشد که در این موارد انجام کفسابی و ساب زنی به روش صحیح کمک زیادی به برگرداندن زیبایی اولیه و یا حتی بهتر از آن شود و باعث براق شدن سنگ ی که مات شده بود شود .

در اجرای این عمل (سنگ سابی )از سنگ های شماره بندی شده استفاده می شو د که مرغوبیت آن بسیار موثر است .

*البته مراحل زیباسازی سنگ با کفسابی فقط شامل براق کردن سنگ نیست و چند مرحله مهم از جمله مراحل از بین بردن عدم ترازی و ناهمواری بین سنگ ها و مرحله تمیز کردن چرک و چربی و گرد و غبار از روی کف و نیز ترمیم خوردگی ها سنگ با پر کردن آن ها و نیز درزگیری اصولی آن ها همگی می توانند در داشتن کفی زیبا و دلنشین با اجرای کف سابی سنگ اصولی انجام شو ند.

کلمات  مرتبط :

براق کردن سنگ کف منزل و پارکینگ -ساب زدن سنگ -سابیدن سنگ -تمیز وردن سنگ کف – براقیت سنگ کف منزل – ساب سنگ –