کفسابی و سنگسابی :

نقش کفسابی و سنگسابی در قیمت فروش ساختمان و یا سکونت در آن :

در قدم اول و از یک سو شاید سنگسابی و خدمات کفسابی جز اضافه کاری و جزو کار های اختیاری ساختمان به حساب آید اما  با یک تفکر منطقی و با توجه به اثری که کف ساختمان در ارزش کلی ساختمان دارد و چشم اندازی که یک کفسابی درست و حسابی به کف ساختمان می تواند بدهد شاید دیگر کفسابی اضافه کاری نباشد و حتی در خیلی از موارد از واجبات و عوامل حیاتی در ساختمان سازی و تعمیرات ساختمانی به حساب آید.

پس چه در هنگام فروش واحد مسکونی و برای بالا رفتن ارزش ساختمان هنگام فروش و چه برای سکونت و  در هنگام تغییر دکوراسیون منزل و کف آن ساب سنگ و کف سابی می تواند بسیار یاری دهنده با شد .

کفسابی ساختمان :

ساختمان از بخش های مجزایی تشکیل می  شود از جمله پارکینگ و قسمت ورودی و لابی و پله و پاگرد و داخل منزل و پشت بام و نمای ساختمان که تقریبا در همه ی این موارد شاید کف پوش و پوشش های سنگی و موزائیکی بتواند به کار برده شود و هر جا که این پوشش ها کاربری داشته باشد شاید کفسابی ساختمان و نماشویی نیز کاربرد داشته باشد . پس کفسابی ساختمان می تواند شامل کف سابی پارکینگ , داخل واحد مسکونی و پله و پاگرد و… بشود.

در این جا سوالی که پیش می آید این است که فضای ساختمان از محوطه های آن دارای فضای نسبتا بزرگ تر است که دستگاه کفسابی به راحتی در آن می توا ند بچرخد ولی برخی فضاهای آن مثل پله  ها کوچکتر بو ده و امکان تردد دستگاه ساب زنی سنگ به راحتی روی آن وجود ندارد پس خدمات کفسابی و سنگسابی آن چگونه انجام شود پس عمل سنگسابی پله و برخی جاهای کوچک مثل سرویس بهداشتی که امکان رفت و آمد دستگاه وجود نداشته باشد باید یا دستی و یا با سنگ ساب دستی سنگ سابی شود.

خدمات کفسابی ساختمان
خدمات کفسابی

هم اکنون این شرکت کفسابی با دستگاه های ساب زن و کف ساب تک فاز و سه فاز آماده برای اجرا سازی کارهایی در زمینه نماشویی ساختمان و سنگ سابی و کف سابی در حوضه ساختمان سازی و تعمیرات ساختمان در سراسر تهران , البرز و شهرستان.

ابرخی از حوزه های کار شرکت ساب زدن سنگ کف و کفسابی ساختمان کف سابی در تهران , کرج و قم می باشد و سنگسابی و کفسابی سنگ انجام می تواند شو د.

مشاوره خدمات کفسابی و لازم بودن و یا نبودن کفسابی سنگ می تواند با صحبت تلفنی و غیر حضوری انجام شو د.